Ötletek – tippek – WoW

Egyik fontos feladatunk, hogy elindítsuk tanítványainkat azon az úton, hogy az iskolán kívül is tudatosan bővítsék szókincsüket. Tapasztalataink szerint jó motiváció lehet számukra, ha a különféle forrásokból (filmek, olvasmányok, zene) szerzett szókincsüket megoszthatják társaikkal, illetve a tanárral, aki esetleg el is ismeri valamilyen módon fáradozásukat.

Csoportjainkban hagyomány a hétfői „WOW” – WORD OF THE WEEK.

“Ötletek – tippek – WoW” bővebben

Szótanulási módszerek

Ahhoz, hogy diákjaink tudatos, nyelvtudásukat önállóan is fejleszteni képes tanulókká váljanak, a kezdetektől fogva fontos, hogy a nyelvtanulással párhuzamosan foglalkozzunk tanulásmódszertani kérdésekkel, kialakítsuk eszköztárukat, megismerhessék azokat a módszereket, melyekkel eredményesen fejleszthetik nyelvtudásukat. Ehhez a munkához adunk ötleteket.

“Szótanulási módszerek” bővebben

Technikai információ

Kedves Kollégák!

Először a diákoknak szóló anyagok kerültek fel a honlapra – amelyek a nyelvtanulás különféle területein adnak tanulásmódszertani ötleteket. Még ez az anyag sem teljes, tervünk az, hogy folyamatosan bővítjük a témaköröket. Ezzel párhuzamosan megkezdjük a tanári anyagok kidolgozását is, de úgy gondoljuk, hogy a diákoknak szóló anyagok is jó alapot nyújthatnak a témák iskolai feldolgozásához.