A 4/3/2 technika

Nyelvvizsgákon, érettségin az egyik fő értékelési szempont a beszédtempó, a beszéd folyamatossága, gördülékenysége (fluency).

Folyékonyan, magabiztosan cikkünkben már közreadtunk néhány módszert arra, hogyan teremthetünk alkalmat a gyakorlásra, de nekünk, akik nem élünk angol nyelvterületen, ez nem könnyű feladat. Segítségképpen most a 4/3/2 technikát mutatjuk be.

Dr. Paul Nation (Victoria University of Wellington) dolgozta ki a 4/3/2 technikát, amivel elősegíthetjük, hogy minél folyékonyabban, magabiztosabban beszéljünk angolul. A technika nagyon egyszerű, ugyanarról a témáról kell beszélnünk először 4 percig, majd 3 percig, végül 2 percig. De miért is jó ez a módszer, és hogyan működik?

Nation szerint a törekednünk kell arra, hogy bármilyen nyelvi szinten is vagyunk, bármilyen „keveset” is tudunk, az adott szinten rendelkező ismereteinkkel kell megpróbálnunk minél folyékonyabban, gördülékenyebben kifejezni magunkat. Ne mondjuk azt, hogy „még nem tudok megszólalni, hiszen még szűkös a szókincsem”, „még a múlt időt sem tanultuk” – hanem azzal próbálkozzunk, azt gyakoroljuk, ami már rendelkezésünkre áll; abban próbáljunk meg minél több szituációban kifejezni gondolatainkat.

Ha még csak a magunkról, a körülöttünk látható dolgokról tudunk beszélni, beszéljünk arról – a lényeg a gyakorláson van.

Nation fontos elvként határozza meg, hogy a téma legyen ismerős, olyan téma, melyhez rendelkezünk háttérinformációval, melynek a szókincsét is ismerjük.

A 4/3/2 technika arra késztet minket, hogy már ismert témában, a már tanult szavakat és nyelvtani szerkezeteket használva egyre folyékonyabban fejezzük ki magunkat; az időkeretek szorításában egyre gyorsabbak – így gördülékenyebbek is legyünk.

Nation kutatása során azt tapasztalta, hogy a módszer hatására a nyelvtanulók beszédsebessége növekszik, kevesebb szünetet tartanak, kevesebb hibát ejtenek, és elmozdulnak az összetettebb nyelvi szerkezetek használata felé.

A 4/3/2 gyakorlatban párban dolgozunk: A beszél 4 percig az adott témáról; B érdeklődést mutat, de nem szólhat közbe, majd partnercsere. Új partnerünknek most 3 percig beszélünk ugyanarról a témáról – nem változtathatjuk meg „előadásunk” tartalmát, ugyanaz a történet, ugyanaz a leírás, ugyanaz az információ stb. 3 perc után újabb partnercsere, és most 2 percig beszélünk témánkról. Tartsunk rövid szünetet egy-egy kör között.

A leírásból látszik, hogy legjobb 4 fős csoportokat kialakítani, így három különféle partnerrel gyakorolhatunk. De az sem baj, ha csak párban dolgozunk, igaz, hogy így társunk 3-szor hallja ugyanazt, és talán nem könnyű végig érdeklődést mutatnia, de könnyebben ad visszajelzést arról, hogy mennyire sikerült előrelépnünk a feladat során.

Egyedül is gyakorolhatunk – használjuk a technika nyújtotta lehetőségeket, állítsuk be a stopperóránkat, vegyük fel „előadásunkat”, majd nézzük vissza, elemezzük, értékeljük teljesítményünket.

Érdemes hetente 2-3-szor bevetnünk ezt a technikát.

Hogyan készüljünk fel?

Válasszunk egy témát, készítsünk jegyzeteket, vázlatot, esetleg gondolattérképet; gyűjtsünk szavakat, kifejezéseket – nyelvi vizsgákon gyakori értékelési szempont, hogy mennyire választékos, árnyalt a vizsgázó szókincse, használ-e szókapcsolatokat, idiomatikus kifejezéseket.

Kezdő szinten eleinte nyugodtan használjuk ezt a vázlatot mankóként – gyakran azt tapasztaljuk, hogy az első körben ez még nagy segítség.

Felmerülhet a kérdés, hogy milyen témát válasszunk? A tankönyvi témák jó kiindulópontok – hiszen ismert anyaggal kell dolgoznunk, de magasabb nyelvi szinten azért érdemes kitekintenünk.

Választhatunk egy-egy internetes cikket is kiindulópontnak, a felkészülés során fejlődhet szókincsünk, olvasásértésünk. Ha társakkal dolgozunk, jó ötlet lehet, ha egy-egy témában mindenki más-más cikket dolgoz fel, és miután meghallgattuk egymást, össze is vethetjük, meg is vitathatjuk cikkeink tartalmát.

Alacsonyabb szinten is választhatunk aktuális témát, cikket az internet nyelvtanulóknak szóló oldalairól, pl. https://www.newsinlevels.com vagy https://breakingnewsenglish.com.

Témakörönként jó ötleteket kaphatunk a TTT Vocabulary Activator 1-2 tankönyvekből, minden fejezetben van egy SELF (Speak English Lightly and Fluently) feladat pl.:

Pets:

My favourite animal

Advantages and disadvantages of having a cat

The best pet

Zoos – a blessing or curse?

(TTT Vocabulary Activator 2 150. oldal)

Hivatkozások:

  1. Paul Nation: What you need to know to learn a foreign language (https://www.wgtn.ac.nz/lals/resources/paul-nations-resources/paul-nations-publications/publications)
  2. Szénásiné Steiner Rita, Szekeres Szilvia: TTT Vocabulary Activator 1-2, Lexika kiadó