Children’s Voices – csoportegyezmény

Gail Ellis és Nayr Ibrahim kiváló könyve (Teaching children how to learn, Delta Publishing, 2015) adta az ötletet a következő órához, mely év közben bármikor „bevethető”, de a tanév elején különösen hasznos lehet, megalapozhatja a közös munkát.

A „Rajtam múlik” tanulásmódszertani programunk szerves részét képezik a csoportos megbeszélések, amikor közösen átgondoljuk a csoport munkáját; értékeljük az eltelt időszakot; közösen tervezünk, határozzuk meg, hogy merre, milyen módon haladjunk tovább.

A tanulók lehetőséget kapnak ara, hogy félelem nélkül elmondják véleményüket; visszajelezzenek arról, hogy mit tartottak hasznosnak, mit kevésbé eredményesnek. érezniük kell, hogy a tanár nemcsak meghallgatja a véleményüket, hanem figyelembe is veszi.

Ezt az elvünket erősítette meg Gail Ellis és Nayr Ibrahim könyve, akik a tanulásmódszertan főbb pedagógiai elvei között sorolják fel a gyerekek véleményének figyelembevételét, ahogy ők fogalmaznak, ha a gyerekek lehetőséget kapnak arra, hogy tanárukkal és társaikkal közösen átgondolják, megbeszéljék nyelvtanulásukkal kapcsolatos tapasztalataikat, akkor a tanulási folyamat aktív részvevőjévé válnak, és nem lesznek „üres edények, amelyek arra várnak, hogy megtöltsük őket a tudással”. (Ellis & Imbrahim, 2015:25)

Ennek a közös együttgondolkodásnak egyik témája lehet, amikor csoportegyezményt, megállapodást készítünk (Class Convention).

Könyvük egy óravázlatot is tartalmaz (Ellis & Imbrahim, 2015:74). Ennek egy változatát adjuk most közre.

A tanulásmódszertani órák nagy részét magyarul tartjuk, hogy a gyerekeket ne korlátozza esetleg hiányos nyelvtudásuk, de haladóbb csoportokban angolul is jól működik.

Csoportegyezmény

Lépések:

1) A tanár megfogalmazza a foglalkozás célját:
Most csoporton belüli nyelvtanulói jogainkról és kötelességeinkről fogunk beszélgetni, arról hogyan dolgozhatunk együtt eredményesen, és elkészítjük a csoportegyezményünket is.
(We are going to learn how to talk about your English language learning rights and responsibilities. – Az angol mondat tartalmában eltér a magyartól, hiszen abban egy nyelvtanulási cél is megjelenik – hiszen két igei szerkezetet is gyakorolnak a tanulók.)

2) Feladat:
Alkossatok 3-4 fős csoportokat, gondoljátok végig, beszéljétek meg, milyen jogaitok és vannak nyelvtanulóként. Mindegyik csoport fogalmazzon meg legalább hármat!

3) A jogok összegyűjtése. A csoport szavaz arról, hogy melyik kerüljön be az egyezménybe. Mindegyik bekerülhet, ha a csoport úgy dönt.

4) Mindegyik csoport kap 2-3-t, melyet egy színes mondatfelhőbe ír. Ezeket a mondatfelhőket ragasztjuk fel a csoport poszterre, mely a csoport egyezménye is lesz egyben.

5) Kötelességek összegyűjtése

Nyelvtanulóként nemcsak jogaink vannak, hanem kötelességeink is.
A csoportok most kötelességeket fogalmaznak meg, és azokat is a jogokhoz hasonlóan dolgozzuk fel.

Fontos elv, hogy a tanár nem külső szemlélője, irányítója a folyamatnak, hanem aktív részese. Ő is hozzáteheti gondolatait, elvárásait, illetve a gyerekek megfogalmazhatják a neki szóló kéréseiket is, és ezek is belekerülhetnek az egyezménybe.
A gyerekek így érzik, hogy a tanár és ők együtt dolgoznak egy közös cél érdekében, a tanár segíti őket céljuk elérésében.

A posztert rajzokkal is díszíthetik a gyerekek. Az elkészült egyezményt a csoport minden tagja aláírja, és az kikerülhet az osztályterem falára.

Angol kifejezések:

  • Think about your rights and responsibilities when learning English in class.
  • Work together to discuss ideas.
  • Complete the sentences: „We have the right to … / We are responsible for …”

A szerzők javasolják Sam Hutchinson vicces rajzaival illusztrált poszterének – „Top 5 Rights of the Language learner” felhasználását, mely cikkünk végén található.

Nagyon jó tapasztalataim vannak a csoportszerződéssel kapcsolatban. Kedves történetem, hogy egy 3. osztályos csoportban a tanárjelöltemnek először nehezen ment a közös munka a gyerekekkel. Csoportszerződést javasoltam. Összegyűjtötték a szabályokat, a gyerekek is javasolhattak. A legfőbb kérésük az volt, hogy a tanár ezentúl ne hívja a táblát „blackboard”-nak, mert az zöld. Ez az elvárás is belekerült a szerződésbe. 🙂

Érdemes egy-két hónap után a szerződést felülvizsgálni, átgondolni, mi vált be, mi nem, és módosítani, ha szükséges.

A BBC TeachingEnglish oldala is ad ötleteket az egyezményhez, bár ez a fajta szerződés a tanulók szempontjából inkább a házirend oldaláról közelíti meg a szabályokat.

The students of XYZ class will …
• Try to speak as much English as possible
• Listen when the teacher is giving instructions
• Not have mobile phones on in the class
• Arrive on time to the class
• Not throw things around the classroom
• Etc. etc.
Signed:
(Students sign)

The teacher of XYZ class will …
• Give homework on Thursdays and return it on Tuesdays
• Arrive on time to the class and finish the class on time
• Give students clear vocabulary lists on the board
• Give students a song / game etc.
• Etc. etc.
Signed:
(Teacher signs)


 

Forrás: https://www.bsmall.co.uk/blog/top-5-rights-of-the-language-learner