Ötletek – tippek – WoW

Egyik fontos feladatunk, hogy elindítsuk tanítványainkat azon az úton, hogy az iskolán kívül is tudatosan bővítsék szókincsüket. Tapasztalataink szerint jó motiváció lehet számukra, ha a különféle forrásokból (filmek, olvasmányok, zene) szerzett szókincsüket megoszthatják társaikkal, illetve a tanárral, aki esetleg el is ismeri valamilyen módon fáradozásukat.

Csoportjainkban hagyomány a hétfői „WOW” – WORD OF THE WEEK.

A feladat lényege, hogy a hét első órájára bárki hozhat (a tanár mindig hoz) egy szót, mellyel az előző héten találkozott, melyet valahonnan tanult (film, zene, Internet), és megtanítja a csoportnak: felírja; kimondja; definiálja; elmondja, honnan ismeri a szót; miért ezt választotta.

Tapasztalataink szerint ez a módszer segíti a megjegyzést, a kötődést egy-egy szóhoz. Többször elhangzik ez a mondat: „I know this word. It’s been a WoW.”.

Milyen szót válasszon a tanár?

Ő is hozhat olvasmányaiból, filmekből, zenéből vagy az aktuális hírekből – ez utóbbi különösen magasabb nyelvi szintű csoportokban lehet hasznos, hiszen a szóból kiindulva meg is vitathatja a csoport az adott hírt, elindulhat egy komolyabb beszélgetés.

Idei 7-8. osztályos csoportjainkban a tanár WoW-ja mindig az adott naphoz kötődik – a világban, különösen az Egyesült Államokban, szinte mindegyik nap „special day”. Idén megemlékeztünk már pl. a „National Weatherman Day”-ről, melynek kapcsán megismerkedtünk néhány időjáráshoz kötődő szóval, pl. (szélkakas); a „National Popcorn day”-ről; és meghökkentünk az „Answer Your Cat’s Questions Day” létezésén is.

Bár ezt a módszert több éve vezettük be csoportjainkban, nem vagyunk vele egyedül. A British Council honlapján is találunk magyarázattal, néhány másodperces videóval egy „Word of the week” részt.