Folyékonyan, magabiztosan

Gyakran halljuk a panaszt: „Már évek óta tanulok angolul, de még egy pohár vizet sem tudnék kérni. Nem tudok, nem merek megszólalni angolul.” Hát igen, talán ez a legnehezebb! De semmiképp sem reménytelen!

Szeretnél magabiztosan, hatékonyan és folyékonyan kommunikálni, szeretnéd kifejezni, megosztani gondolataidat angolul? Ahhoz, hogy ez sikerüljön, megfelelő szókincsre, nyelvtani ismeretekre is szükséged van (ezek elsajátításához is adunk honlapunkon tippeket), de legfőképp gyakorlásra. Mint minden készség, beszédkészségünk is gyakorlással fejlődik. De hogyan, kivel gyakoroljunk? Ehhez adunk tippeket!

1. Teremts alkalmakat – használd a nyelvet! Practice makes perfect.

Könnyű ezt mondani, de hogyan?

A fenti tanácsot hallva mindenkinek először az a kép jelenik meg, ahogy egy vagy több anyanyelvű az angolt idegen nyelvként beszélővel felszabadultan társalog. Erre tényleg kevés a lehetőségünk, és különösen a nyelvtanulás kezdeti szakaszában még nem is állunk készen rá. Akkor hogyan?

a) Kísérletezz!

Fontos, hogy már a kezdetektől fogva kísérletezzünk a nyelvvel. Ha például az új szavakat tanuljuk, próbáljunk velünk mondatokat alkotni. A legjobb, ha ezek a mondatok valamilyen formában kötődnek is hozzánk, rólunk szólnak. Ez néha könnyebb, pl. ha a cousin (unokatestvér) szót tanuljuk, mondhatjuk: „My cousin Robi is my uncle’s son.” (Az unokatestvérem, Robi a nagybátyám fia.), néha nehezebb, pl. elvont jelentésű szavaknál. Vegyük például a believe hinni szót! Megfogalmazhatunk egy gyakran hallott kifejezést: „I believe it when I see it.” (Hiszem, ha látom.), de vonatkoztathatjuk magunkra is: „I don’t believe in ghosts.” (Nem hiszek a szellemek létezésében.). A legjobb, ha többféle mondatot is alkotunk. Így nemcsak gondolataink megfogalmazásában szerzünk gyakorlatot, hanem a szavakat is könnyebben megjegyezzük.

b) Használd ki az iskolai nyelvórákat!

Vegyél tudatosan részt az órákon! Beszélj minél többet angolul, próbáld megfogalmazni gondolataidat! Légy aktív! Használd ki a páros és csoportmunka feladatokat! Ezeket úgy állítják össze tanáraid, hogy lehetőséged legyen gyakorolni egy adott témakör szókincsét vagy egy nyelvtani szerkezetet.

c) English Time

Nemcsak anyanyelvűekkel gyakorolhatunk. Hasznos ötlet lehet az ún. „English Time” bevezetése, amikor például barátaiddal vagy családtagjaiddal csak angolul beszélgetsz. Ez lehet egy-egy szünet (például az angolórák előtti szünet), egy-egy délután vagy akár minden este 10-15 perc vacsora után.

d) Speaking Club

Szervezhettek angol klubot, például havonta egy-egy délutánt, ahol csak angolul beszéltek barátaitokkal vagy osztálytársaitokkal. Ezeket a beszélgetéseket lehet egy-egy téma köré szervezni, vitaklubbá alakítani, de lehet egyszerű nyelvi játékokkal gyakorolni (ezekre is találsz ötleteket honlapunkon).

2. Tanulj hangosan!

A szótanulási ötleteknél is olvashatod, hogy fontos, hogy az új szavakat hangosan tanuld, mondd ki! Ugyanez a technika segíti beszédkészségünk fejlesztését is. „Hozzászokunk” saját hangunkhoz, megtapasztaljuk, milyen angolul megszólalni – gyakorlatot szerzünk.

A tankönyv olvasmányait, párbeszédeit érdemes hangosan elolvasni, majd emlékezetből felidézni, de használhatjuk fantáziánkat is – új történetet, új párbeszédet próbálhatunk meg alkotni az új szavakkal.
A legjobb, ha felvesszük, amit mondunk, majd visszahallgatjuk, így könnyebben észrevehetjük és javíthatjuk hibáinkat is.
Ha megvan a tankönyv hanganyaga, hallgasd meg először, majd próbáld ugyanolyan kiejtéssel, hanglejtéssel felolvasni, felidézni, amit hallottál! Vedd fel, majd hasonlítsd össze saját teljesítményedet az eredetivel!

Hasznos módszer lehet, ha egy iskolai felelésre, prezentációra a tükör előtt gyakorolsz – egy képzeletbeli hallgatóság előtt. Kialakíthatod a mondanivalódat kísérő gesztusokat, gyakorolhatod a helyes testtartást, ügyelhetsz arra, hogy megfelelő szemkontaktust tarts a hallgatósággal.
De készíthetsz videofelvételt is magadról – visszanézve változtathatsz nemcsak a mondanivalódon, hanem előadásmódodon is. Jó hallhatóság lehetnek a gyakorláshoz barátaink és családtagjaink is.

Fontos kérdés, hogy egy történet elmesélésére, egy párbeszéd eljátszására vagy egy prezentációra, hogyan készüljünk fel. Írjuk-e le mondanivalónkat vagy sem? Mi a vázlatkészítést javasoljuk. Ha szóról-szóra leírjuk, amit mondani szeretnénk, gyakran esünk abba a hibába, hogy nem tudunk elszakadni később a leírtaktól – pont úgy szeretnénk felidézni, ahogy az a papírunkon van. Ez sokszor odavezet, hogy hallgatóságunk is érzi, hogy egy betanult, „bemagolt” szöveget hall.

Célszerűbb egy vázlat alapján, a kulcsszavakkal készülni – többször hangosan elpróbálni, felvételt készíteni és elemezni, majd fokozatosan a vázlattól is elszakadni.

Sokaknak bevált az a módszer is, hogy esténként néhány mondatos naplót vezetnek, megfogalmazzák gondolataikat angolul. De nemcsak leírják, hanem hangosan el is mondják pl. a tükör előtt.

3. Vértezd fel magad stratégiákkal!

a) Handy Phrases

Tanulj meg hasznos, gyorsan bevethető kifejezéseket, tipikus válaszokat! Ezek megtalálhatók az iskolai tankönyvekben, az interneten, illetve az erre a célra összeállított segédanyagokban (pl. 22 Steps to Perfect Communication). De forrásként szolgálhatnak a filmek is.
Érdemes ezeket a kifejezéseket kigyűjteni, és tudatosan bevetni gyakorlás közben. Jó ötlet lehet pl. a vitákban használatos kifejezéseket egy lapon kinyomtatni, és gyakorlás közben rá-rápillantani, törekedve arra, hogy minél többet használj beszélgetés közben.
Ezt élvezetes játékká is alakíthatjuk. A beszélgetés résztvevői ugyanazt a kifejezéslistát kapják. A cél, hogy beszélgetés közben mindenki felhasználja a lista összes elemét – persze nem öncélúan, hanem úgy, hogy beleilljen a beszélgetésbe. Amikor valaki használ egy kifejezést, kipipálja a listán – és az a legeredményesebb, akinek sikerül minden kifejezést beleillesztenie a beszélgetésbe.
Gyűjthetünk kifejezéseket kedvenc filmünkből is – ezek a kifejezések maradnak meg a legkönnyebben, hiszen egy szituációhoz kapcsolódnak.

b) Paraphrasing

Tanuld meg, milyen módszerekkel fogalmazhatod meg vagy át gondolataidat, ha hirtelen nem jut eszedbe egy szó. Gyűjts szinonimákat / ellentétes jelentésű szavakat! Ezeket a technikákat érdemes már a szótanulásnál bevetni. Amikor egy új szót tanulsz, gondold végig, hogyan magyaráznád el a jelentését, illetve tudsz-e már hasonló vagy ellentétes jelentésű szót! Gyakorold, hogyan tudnád ugyanazt a jelentést többféleképpen átjuttatni!

Fontos, hogy ne szó szerint akarj fordítani, ne ragaszkodj pontosan ahhoz a magyar mondathoz, amit megfogalmaztál! A gondolatot próbáld átadni azokat a szavakat használva, melyeket ismersz!

c) Kiejtési „trükkök”

Ha természetesebbnek szeretnénk hangzani egy adott idegen nyelven, jó, ha ismerjük a beszélt nyelv sajátosságait – ezeket gyakoroljuk, és megpróbáljuk egyre magabiztosan alkalmazni. Az angolban például a beszélt nyelvre jellemző az összevont alakok használata – sokszor a helyes nyelvtani alakok begyakorlásakor kihangsúlyozzuk, pl. hogy melyik személyes névmáshoz, melyik segédige illik, de a beszélt nyelvben ez ritka. Az a természetes, ha az összevont alakokat használjuk.
Mások a magyar és angol nyelvben a szóhangsúlyra, illetve az intonációra, mondat hanglejtésre vonatkozó szabályok is. Érdemes ezeket ismerni, és begyakorolni, ha minél „angolosabbnak” szeretnénk hangzani. Ezekről a kiejtési tippeknél olvashatsz bővebben.

Két tippet azonban itt is megosztunk, mert beszédkészségünk javításában is fontos szerepet játszanak. Polyánki Balázs könyvében (Az idegen nyelv tanulásának stratégiái, Bicske: Tanulási Stratégiák Bt., 2004) találtuk a következő két módszert:
identitásfelvétel
Gondoljunk egy valós vagy egy kitalált személyre, akinek az általunk tanult nyelv az anyanyelve. Határozzuk el, hogy 5-10 percre belebújunk a bőrébe. Úgy viselkedhetünk, járhatunk, cselekedhetünk és beszélhetünk, ahogyan ő tenné. Az idő lejártával ismét legyünk önmagunk. Tekintsünk vissza a feladatra és tudatosítsuk, hogy mely vonásokat akarjuk magunknak megőrizni (pl. gesztikulálás, mélyebb hang, lassúbb beszéd, szófordulatok stb.) Később tudatosan használjuk fel ezeket. (Polyánki, 2004. 1.)
modellezés
Figyeljünk meg egy olyan személyt, aki az adott nyelven jól beszél. Nézzük meg közelről, milyen gesztusai, arcjátékai, jellegzetes vonásai (hangja, testtartása, mimikája, kézmozgása, stb.) vannak, miközben az adott nyelven beszél. Utánozzuk. Tudatosítsuk a javulást. (Polyánki, 2004. 6.)

4. További tippek

Végül néhány olyan tipp, melyet többször kipróbáltunk és hasznosnak találtunk:

a) vitatáblázat

Kisebb (3-4 fős) csoportban játsszuk. Egy 6 oszlopból álló táblázatot készítünk. A felső sort megszámozzuk. A második sorba 1-től 5-ig különféle témákat írunk be, a hatodikat üresen hagyjuk (ez szabad témaválasztásra ad lehetőséget). Dobókockával dobunk egyet. A dobott számnak megfelelő oszlopban szereplő témáról (pl. My day. / My family. / My friend. / Our house.) kell egy percig folyamatosan beszélni. Ezután jön a következő személy, ő is dob és beszél. Ha többször dobjuk ugyanazt a számot, és ugyanarról a témáról kell beszélnünk, nem ismételhetjük az előző körben mondottakat. (Polyánki, 2004. 40. alapján)

b) címkés módszer

Az új szavakat kis ragasztós lapokra írjuk és a szobánkban jól látható helyeken kiragasztjuk – olyan helyeken, ahol gyakran látjuk és elolvashatjuk. Ahányszor meglátjuk őket kimondjuk a szót – mondatot alkotunk vele vagy elmagyarázzuk a jelentését angolul.
Ezt a módszert alkalmazzuk történetek, különféle témakörök feldolgozásakor is. A szobában elhelyezzük a történet kulcsszavait, illetve egy adott téma szavait (pl. My day. / My family. / Our house.) kis ragasztós cédulákon. Sorban végigmegyünk, és egy-egy mondatot mondunk az éppen előttünk álló szóval. Később összeszedjük őket, és így meséljük el a történetet, vagy beszélünk egy adott témáról. (Polyánki, 2004. 34. alapján)

c) szinkron

Egy-egy filmrészletet többször megnézünk, majd hang nélkül is lejátsszuk, és mi vesszük át a szerepeket. Ez a feladat akkor a legélvezetesebb, ha többen veszünk benne részt.

d) társasjáték

A tanult szavakat vagy azok képi megfelelőjét társasjátéktáblát alkotva felragasztjuk egy kartonlapra, amikor az adott mezőre lépünk, mondatot alkotunk az adott szóval. A táblán elhelyezhetünk kérdőjelmezőket is. Aki erre a mezőre lép, húz egy kérdőjeles kártyát, amin egy-egy kérdés olvasható, melyre válaszolni kell.
A mezőkben elhelyezhetjük egy-egy összefüggő szöveg (pl. napirend) kulcsszavait is. Ilyenkor a saját napirendjéhez kapcsolódva kell az adott szóval mondatot alkotnia a játékosnak. Ha hibázunk, vissza kell lépnünk oda, ahol a dobás előtt álltunk. Az nyer, aki először ér a célba.

5. Cohen stratégiái

Andrew D. Cohen kutatásai során a nyelvtanulási stratégiákat vizsgálta. Összegyűjtötte azokat a stratégiákat, melyeket eredményesen használhatunk a szóbeli kommunikáció során [Cohen, A. D. (1998): Strategies in Learning and Using a Second Language. Longman, London]:

A beszéd előtt:

1) Relaxálj! Fogalmazz meg pozitív önerősítő mondatokat! Vizualizáld, képzeld el a sikert!

2) Készíts tervet:

 • Fogalmazd meg a célt!
 • Idézd fel a témához kapcsolódó ismereteidet!
 • Idézz fel hasonló helyzeteket, feladatokat, keress hasonló tankönyvi párbeszédeket!
 • Következtess előre: mi fog történni, mit mond majd a másik!
 • Gondold át a szükséges szókincset, nyelvtani szerkezeteket!
 • Mérd fel a nehézségeket: mit teszel majd, ha nem tudsz egy szót?
 • Rendszerezd gondolataidat, tervezd meg, próbáld el a beszélgetést!

3) Ne félj a hibáktól!

 • Beszéd közben:
  Ha ideges, feszült vagy: alkalmazz relaxációs technikákat, biztasd magad!
  Próbálj angolul gondolkodni!
  Figyeld magad, próbáld meg kijavítani hibáidat, de ne félj a hibáktól!
  Figyelj a partneredre, légy segítőkész!
  Ha nem értesz valamit: kérj magyarázatot, pontosítást, ne add fel!
  Ha nehézséged támad: alkalmazz kompenzáló technikákat!
 • Beszéd után:
  Dicsérd meg magad!
  Értékeld a beszélgetést, beszéld meg társaddal, tanároddal!
  Keresd meg a problémákat!
  Tervezd meg, mit módosítasz legközelebb!
  Keresd ki a szavakat, amiket nem tudtál!
  Vezess naplót tapasztalataidról! (Cohen, 1998:153-155)

6. Internetes lehetőségek

Ma már számos weboldal segíti a nyelvtanulókat abban, hogy beszélgetőpartnereket találjanak. Érdemes azonban körültekintően választani. Az eduline oldalon számos ötletet találhatsz.