A nyelvtan a barátunk

Nagyon gyakran halljuk nyelvtanulóktól a következő mondatokat: „Utálom a nyelvtant.”, „Beszélni tanuljunk! Nyelvtanra nincs szükség!” Ez azért nem ennyire egyszerű. Ahhoz, hogy eredményesen kommunikáljunk, szükségünk van nyelvtani ismeretekre is. Segítenek abban, hogy egy szóhalmazból értelmes gondolatot fogalmazzunk meg.

Nem arról van szó, hogy nyelvtani szabályokat kell bemagolnunk, hanem arról, hogy megértsük, hogy az egyes nyelvtani szerkezetek mit fejeznek ki, milyen helyzetek leírására alkalmasak, majd gyakorlatot kell szereznünk használatukban. A kérdés az, hogyan?

Nem vagyunk egyformák – ez igaz a nyelvtantanulásra is. Van, aki szereti, ha készen kapja a szabályokat, van, aki inkább maga szereti felfedezni őket. Van, aki példamondatok megtanulásában látja a megoldást, van, aki filmekből vagy a mindennapi nyelvhasználatból gyűjt szituációkat, melyekben az adott nyelvtani szerkezet előfordul.
Itt a szakirodalomból és eredményes nyelvtanulók tapasztalataiból adunk nektek ötleteket.

1. Kontextusban

Ne elszigetelten tanuld a nyelvtani szerkezeteket, hanem azokkal a szituációkkal együtt, melyekben előfordulnak. Egy igeidőt pl. nincs értelme drillszerűen gyakorolni „I was reading. You were reading. …”, hanem olyan szituációkat érdemes megfogalmazni, melyekben az ténylegesen előfordul. A legjobb, ha a te életedhez, tapasztalataidhoz kapcsolódnak ezek a szituációk, pl. „We were sitting on a bench at Lake Balaton when an otter popped its head up out of the water.”

Tanuláskor tanulmányozd a tankönyvben levő példamondatokat, próbálj hasonló szituációkat megfogalmazni magadról. Amikor egy-egy nyelvtani szerkezetet tanulsz, filmnézés, dalhallgatás vagy olvasás közben érdemes az adott szerkezetre fókuszálni. Ilyenek lehetnek pl.az igeidők vagy a függő beszéd, melyek sok gondot okoznak nekünk, magyaroknak.

Több eredményes nyelvtanuló javasolja az úgynevezett „intensive reading” technikát, melyet a szótanulási tippeknél is megemlítünk, de nyelvtani ismereteink fejlesztésére is alkalmas. Ilyenkor a szövegből vagy filmrészletből kigyűjtjük pl. a különféle igeidőket tartalmazó mondatokat, és elemezzük, miért használta az író, szereplő azt az adott igeidőt.

Sokaknak segít az is, ha az igeidőket idővonalon ábrázolják. Erre az interneten is sok példát találhatsz. A következő ábra például a Present Perfect egyik használatát mutatja be, amikor a múltban kezdődött egy cselekvés, még mindig tart vagy épp most fejeződött be:

2. Példamondatgyűjtemény

Sokaknak bevált az a módszer is, hogy a számukra nehezen érthető nyelvtani szerkezeteket tartalmazó példamondatokat megjegyzésekkel ellátva feljegyzik pl. egy füzetbe. Ezeket a gyűjteményeket meg is oszthatjuk tanulótársainkkal, akár közösen átbeszélve a szituációkat.

Érdemes az egy-egy nyelvtani szabályt bemutató, magában foglaló példamondatokat kis kártyákra írni, s így könnyedén elővehetjük, átismételhetjük. Segítségképpen a kártya másik oldalára felvezethetjük a mondat jelentését magyarul.

A társakkal való tanulás különösen hatékony, ha nyelvtanról van szó. Érdemes kiscsoportban megbeszélni pl., hogy egy-egy igeidőt mikor használunk, felvetni az esetleges problémákat – ahogy közösen átgondoljátok a szabályokat, magyarázatokat fogalmaztok meg, egyre tudatosabbá válik használatuk.

3. Merülj el a nyelvben!

A nyelvtan elsajátítására is igaz, ha elmerülünk a nyelvben, körülvesszük magunkat az angollal – olvasunk, filmeket nézünk, zenét hallgatunk, sokszor találkozunk a különféle nyelvtani szerkezetekkel, azok egyszercsak beépülnek, és mi is elkezdjük használni őket automatikusan, anélkül, hogy gondolkoznánk is rajta, hogy pl. egy adott gondolat kifejezésére, melyik igeidőt kell használni. „Csak úgy jön.”

4. Internet

Az internet szuper forrás, ha nyelvtani gyakorlatokat keresünk. Megadjuk a témát, nyelvi szintünket és számos honlapot találunk, melyek a megoldásainkat is értékelik. Nagyon hasznos oldal a British Council honlapja, ahol videófilmekkel mutatják be a különféle nyelvtani szerkezeteket, majd a gyakorlatok következnek.

Nagyon sok filmet találunk az interneteten, melyek komoly vagy viccesebb formában dolgozzák fel az angol nyelvtant. A youtube csatornán pl. megtalálhatod a BBC English Masterclass filmjeit, melyek a magasabb szintű nyelvtani szerkezetek használatát mutatják be, pl. The future seen from the past”.

A viccesebb kategóriába tartozik pl. Daniel Byrnes videója a „remember” ige használatáról.

A példamondatgyűjtést is már több esetben elvégezték helyettünk, pl. ha begépeled a keresőbe, hogy „conditionals in songs”, mert a feltételes mód különféle alakjait szeretnéd gyakorolni, számos filmet találsz.

5. Könyvek

Sokszor nem elég a tankönyvünk nyújtotta magyarázat, illetve gyakorlási lehetőség. Ilyenkor nemcsak az internethez fordulhatunk. Több magyar és külföldi kiadású nyelvtankönyv található a boltokban. Mindenképp olyat válassz, mely bőséges magyarázatot ad arra, hogyan, milyen szituáció leírására használjuk a tanult nyelvtani szerkezeteket!

Hosszú ideje népszerű Dohár Péter: Kis angol nyelvtan című kiadványa. Humoros formában tér ki mindazokra a problémákra, melyek nekünk magyaroknak okozhatnak problémát.

6. Versikék, dalok

Azt gondolnánk, hogy a versikék, mondókák és dalok a nyelvtanulás kezdeti fokára valók. Az igazság az, hogy később is segítségünkre lehetnek, hiszen a ritmus, a dallam segít megjegyezni a sorokat, melyek jó példát adnak egy-egy nyelvtani szerkezet használatára. Csak két példa a kedvenceink közül:

a) Past Continuous (Folyamatos múlt) versike, melyet rajzokkal illusztrálva tanulunk meg. Szemléletesen mutatja be az igeidő használatát – „épp folyamatban volt valami, amikor egy másik cselekvés bekövetkezett”:

As I was walking near the lake, I met a little rattlesnake.
It ate so much of jellycake. It made its little belly ache.

b) Present Perfect (Befejezett jelen) dal:

A chant-ok, ritmusos mondókák is segíthetnek. A legismertebbek Carolyn Graham mondókái: Grammar Chants. Ebből egy a Simple Future (Egyszerű jövő) használatának bemutatására, amikor megígérünk valamit. (Itt meg is hallgathatod):

Don’t worry, I’ll do it.
That’s a promise.
You will?
Of course I will.
I’ll do it. You’ll see.
That’s a promise.
Don’t forget!
Don’t worry, I won’t.
That’s a promise. You’ll see.
You can count on me.

7. Pár memória trükk!

a) Zöngétlen mássalhangzók

Tudjuk, hogy az igék múlt idejű alakja –ed végződést kap. Azt is tudjuk, hogy ha az ige zöngétlen hangra végződik a –ed végződést [-t]-nek, ha zöngés hangra [-d]-nek ejtjük, ha az ige –t-re vagy –d-re végződik, a kiejtés [-id]. De melyek a zöngétlen mássalhangzók? Hogy könnyebb legyen megjegyezni, a magyar nyelv zöngétlen mássalhangzóit egy kicsit butyuta, de könnyen megjegyezhető szósorba rendeztük:

HOP – TYÚK – CSÚSZÁS – FTC

Ez az angol zöngétlen mássalhangzók felidézésében is segít. Az angolban még az úgynevezett TH-hang, a [T] hang zöngétlen, de nagyon kevés ige végződik erre a hangra, pl. a BATH.

b) Since vagy for?

Látszólag logikus, ha a kezdőpontot adjuk meg, akkor SINCE, ha az időtartamot – hogy mennyi ideje tart a cselekvés, a FOR elöljárót használjuk. Mégis sokszor hibázunk. Segítségül ezt találták ki:

SINCE – starting time (i is in starting and time.)

FOR – how long sth lasts (o is in how and long)

c) much or many

Mikor melyiket használjuk? A MUCH névmást megszámlálhatatlan főnevekkel, a MANY névmást, a megszámlálhatókkal:
MUCH – uncountable nouns
MANY – countable nouns