Brain breaks – agyfrissítő játék

Óra közben gyakran érezzük, hogy tanítványaink elfáradtak, nehezebben koncentrálnak. Ilyenkor érdemes egy pár percre megállni, egy rövid, 3-5 perces „agyfrissítő játékot” beiktatni.
A játék csökkenti a tanulással járó stresszt, feltölt energiával, segít abban, hogy újra a tanulásra koncentráljunk. Egy jól megtervezett rövid gyakorlat felfrissíti vérkeringésünket, javítja az agy oxigénellátását.


A jó „agyfrissítő játék” keresztező, a test felezővonalát átlépő mozgások sorozata, melyek megalapozzák a jobb és bal agyfélteke összehangolt működését. Erről jó összefoglalót találunk a The Comprehensible Classroom” honlapon.

Sokféle „agyfrissítő játékot” találunk a szakirodalomban, az interneten, mégis nehéz olyan feladatokat találni, melyek a felsőtagozaton, illetve a középiskolában is jól alkalmazhatók. Most azokat mutatjuk be, melyeket kipróbáltunk, és osztálytermi keretek között is jól működhetnek. A gyűjtemény több forrásból állt össze, a legnagyobb segítséget David Sladkey blogja jelentette, ahol nemcsak a játékok leírását találjuk, hanem egy rövid videóban be is mutatja őket.

A gyűjtemény előtt még két megjegyzés:

  • a játékokat érdemes a célnyelven, esetünkben angolul irányítani, hiszen egyszerű, könnyen megjegyezhető utasításokból állnak,
  • külön játék lehet, ha nem mi határozzuk meg, hogy melyik játékot játsszuk, hanem valamilyen formában a gyerekek választhatnak. Erre is több ötletet találunk az interneten. A legegyszerűbbek:
    • kiskártyákon szerepelnek a játékok, a gyerekek húznak egy kártyát, és az azon szereplő játékot iktatjuk be,
    • jégkrémes pálcikákra ragasztjuk a játékok nevét vagy szimbólumát, abból húznak a gyerekek:

Forrás: http://fun-and-fearless-in-first.blogspot.com/2012/07/gettin-crafty.html

„Agyfrissítő játékok”

1) Ear and Nose

(http://brainbreaks.blogspot.com/search?q=%22ear+and+nose%22)

Mindenki feláll, a jobb kezével megfogja a bal fülét, úgy, hogy a jobb karját a testéhez közel tartja, majd a bal keze mutatóujjával megérinti az orrát. Majd csere, most a bal karunk van közelebb a testünkhöz, a bal kezünkkel fogjuk meg a jobb fülünket, és a jobb kezünk mutatóujjával érintjük meg az orrunkat. Majd amilyen gyorsan csak tudjuk többször elvégezzük a gyakorlatot.

1.  Stand up.
2.  Take your right hand and grab your left ear.  Keep your right arm close to your body.
3.  Now take your left hand and touch your nose.
4.  Uncross your arms and move your left hand to your right ear and your right hand to your nose.  Your left arm should now be closest to your body.
5.  Switch back and forth as fast as you can.

2) Lap Clap

(http://brainbreaks.blogspot.com/search?q=%22lap+clap%22)

A gyakorlat a „lap – clap – miss – clap” sorozatra épül. Először mindkét kezünkkel megérintjük combunkat, majd tapsolunk a mellkasunk előtt, majd mellkasunk előtt keresztezzük két kezünket, mint akinek nem sikerül a tapsolás, „eltévesztenénk”, majd úja tapsolunk és ütemesen ismételjük a négy részből álló mozgássort.

3) Vowels

(http://brainbreaks.blogspot.com/search?q=%22lap+clap%22)

Minden magánhangzóhoz egy mozdulat tartozik:

A – mindkét karunkat felfele tartjuk könyökünknél behajlítva és kezünket mintha integetnénk oldalra, jobbra-balra mozgatjuk
E – mindkét karunkat felfele tartjuk könyökünknél behajlítva és kezünket ökölbe szorítva oldalra, jobbra-balra mozgatjuk
I – mindkét mutatóujjunkkal megérintjük szemünket, a jobb mutatóujjunkkal a jobb szemünket, a ballal a bal szemünket
O – kezeinket a fejünk felett összefogjuk O betűt formálva
U – mindegyik kezünket kinyújtjuk és mutatóujjunkkal kifele mutatunk
Y – mindkét kezünket felemeljük, és kifele tartva Y betűt formálunk.

4) Hands Brain Break

(http://brainbreaks.blogspot.com/search?q=%22hands+brain+break%22)

Mindenki feláll. Először jobb kezünket kinyújtjuk, tenyerünket felfele tartjuk és balra-jobbra mozgatjuk. Tenyerünk kifele mutat, ujjaink felfele állnak.

Most a bal kezünk következik, előre nyújtjuk a karunkat, jobb kezünket fel-le mozgatjuk.

Most próbáljuk meg egyszerre a két mozgást. Vigyázzunk, ne mozduljon el átlósan egyik karunk se.

Ha már jól megy, váltsunk. Amit eddig a bal kezünkkel csináltunk, csináljuk a jobbal, és fordítva, amit eddig a jobbal, most csináljuk a ballal.

1.  Stand Up.
2.  Start by waving your right hand in front of you left to right.  Your palm should be facing away from you while keeping your hand with your fingers pointing up.
3.  Now stop that hand and have your left hand in front of you waving it up and down.
4.  Now practice moving them at the SAME TIME.  Do not move your hands going diagonally.
5.  Now switch to have your right hand up and down and your left hand left and right.  Do this faster and switch often to make it more difficult.

5) Fish and Snake

(http://brainbreaks.blogspot.com/search?q=%22lap+clap%22)

Mindenki feláll. Jobb kezét előre nyújtva egy hal mozgását utánozza, ahogy fel-le mozog a vízben, a hullámokon előre. Bal kezét előre nyújtva egy kígyó mozgását utánozzuk, ahogy jobbra-balra mozogva halad előre. Egy idő után váltunk.

6) Tap your head and rub your tummy.

(http://brainbreaks.blogspot.com/search?q=%22lap+clap%22)

Jobb tenyerünkkel a fejünk tetejét ütögetjük, és egyidőben a bal tenyerünkkel a hasunkat dörzsölgetjük körbe-körbe, majd váltás.

7) YMCA

(http://brainbreaks.blogspot.com/search?q=%22lap+clap%22)

Y – mindkét kezünket felemeljük, és kifele tartva Y betűt formálunk.
M – mindkét kezünket felemeljük és a fejünk tetejét középen megérintve, karunkat behajlítva M betűt formálunk
C – két karunkat egy oldalra kinyújtva C betűt formálunk, először jobbra, majd balra
A – mindkét kezünket felemeljük és a fejünk felett összefogva sátrat formálunk

(Forrás: http://ymcaharrison.org/youth-spelling-out-ymca)

8) Toe Tapping

(http://brainbreaks.blogspot.com/search?q=%22toe+tapping%22)

Párban állunk társunkkal szemben, előrenyújtjuk, és egyszer összeérintjük jobb lábfejünket, és azt mondjuk, hogy „one”, majd a bal lábfejünket érintjük össze 3-szor, és azt mondjuk, hogy „three”. Majd megint a jobb lábfej következik, 2-szer érintjük össze, és azt mondjuk „two”, ezt a mozgássort, a 1-3-2 sort ismételjük egyre gyorsabban.

1. Stand Up.
2. Face your partner.
3. Both you and your partner put out your right leg and tap your right feet together 1 time and say “1” out loud.
4. Tap your left feet together 3 times and say “3” out loud.
5. Tap your right feet together 2 times and say “2” out loud.
6. Continue the 1,3,2 toe tapping pattern alternating feet.
7. See how fast you can go.

9) The Wave

(http://brainbreaks.blogspot.com/search?q=%22the+wave%22)

Mindenki feláll, megállapodunk a hullám irányában, útvonalában, azaz a tanulók sorrendjében, az első diák feláll és két karját oldalra nyújtja vállmagasságban, a feje felett átviszi a másik oldalra a következő diák irányába, hullámot imitálva, majd következik a második, a harmadik stb. diák. Az utolsó diáknál a hullám visszafordul, és végül újra elér az első tanulóhoz. Az útvonalat többször is bejárhatjuk, azaz „végighullámozhatjuk”.

10) Let it rain

(http://brainbreaks.blogspot.com/search?q=%22let+it+rain%22)

Mindenki feláll, egy „karmester”, az egyik diák irányítja a játékot, az ütemet, és azt, hogy egy-egy lépés hány másodpercig tart – általában 5-7 másodpercig.

1. lépés – mindenki körkörösen, finoman összedörzsöli két tenyerét. (szél)
2. lépés – mindenki erőteljesen előre, hátra dörzsöli össze két kezét. (erősödik a szél)
3. lépés – mindenki csattogtatja az ujjait. (esőcseppek)
4. lépés – mindenki combjait csapkodja. (mennydörgés és eső)
5. lépés – láb dobbantás (erős mennydörgés és eső), melyet három ugrással (páros lábbal egyszerre ugrik fel mindenki) fejezünk be.

Az „eső” egyre hangosabbá válik, majd elcsitul, amikor egyre finomabban végezzük a mozgásokat. A végén mindenki egyszerre áll le, mert elvonult a vihar.

1. Stand up.
2. The conductor will model the class through the rain process.
3. Here is the progression that the conductor will take.
Stage 1: soft circular hand rubbing (wind rustling)
Stage 2: vigorous back and forth hand rubbing (stronger wind)
Stage 3: finger snapping (raindrops)
Stage 4: thigh tapping (thunder and rain)
Stage 5: foot stomping (heavy thunder and heavier rain)
4. The class will follow the lead of the conductor. The conductor will take about 5-7 seconds with each stage.
5. The rain will get louder and louder getting to the last stage in which the conductor will lead the 3 separate thunder jumps. Then reverse the stages and the rain will get softer and softer.

Egy változatot mutat be a következő videó: https://austinisdselblog.com/2013/05/15/brain-break-wednesday-human-rain-storm/

11) Twisted

(http://brainbreaks.blogspot.com/search?q=twisted)

Mindenki feláll. Két kezünket előrenyújtjuk, keresztezzük és összekulcsoljuk. Így összekulcsolva a fejünk fölé emeljük és hátrafele nyújtózkodunk. Majd előrehozzuk összekulcsolt kezünket az állunk alá. Jobb lábunkat áttesszük a bal felett, és fejünket az óramutató járásával megegyező irányba forgatjuk. Most csere következik, a kezünk a helyén marad, de a bal lábunkat tesszük át a jobb felett, és fejünket az óramutató járásával ellentétes irányba forgatjuk.
A végén lazán állunk, leengedjük az összekulcsolt kezünket, és elbetűzzük keresztnevünket visszafele, majd vezetéknevünket is elbetűzzük visszafele.

12) Thumb and Pinkie

(http://brainbreaks.blogspot.com/search?q=thumb+and+pinkie)

Mindenki feláll. Kezünket behajtva felemeljük, ökölbe szorítjuk. Bal kezünkön a hüvelykujjunkat, jobb kezünkön a kisujjunkat mutatjuk fel, majd váltunk jobb kezünkön a hüvelykujjunkat, bal kezünkön a kisujjunkat mutatjuk fel. Ezt váltogatjuk.

Take your left hand and have your fingers in, and your thumb up.
Then take your right hand and put your thumb in and all your fingers in except your pinkie.
So in other words, your thumb up and pinkie out.
Now switch the roles of your hands.

13) Figure Eight

(https://www.youtube.com/watch?v=RHhBYNoQekk)

Fogjunk jobb kezünkbe egy darab papírt, vagy egy füzetet, hajoljunk le és rajzoljunk egy nyolcast a lábaink körül, vagyis adogassuk körbe, át a másik oldalra a papírt vagy a füzetet. Ilyenkor át kell adogatnunk egyik kezünkből a másikba. Majd visszafele is végezzük el a gyakorlatot.

14) Paper Twirling

(http://brainbreaks.blogspot.com/search?q=paper+twirling)

Ebben a játékban a papírt tenyerünkre helyezzük, majd a derekunk mögé vezetjük, ahol áttesszük másik tenyerünkre, és előrehozzuk. Majd kezet váltunk.

Take the paper with your palm up in one hand.
Twirl it around your back and catch (don’t grab) it with the other.
Twirl (go around and around) as fast as you can.
Switch directions.

15) The Waiter / Waitress

(http://brainbreaks.blogspot.com/search?q=the+waiter)

Az előzőhöz hasonló játékban a papírt / füzetet a tenyerünkre helyezzük, de most a fejünk fölé emeljük, és egy spirális mozdulatot írunk le úgy, hogy a papírt / füzetet a karunk és a testünk között vezetjük el, majd a mozdulatot folytatva újra felemeljük. A feladat közben karunk csavarodik. Majd a másik kézzel próbálkozunk.

1. Stand up
2. Lay a piece of paper or a spiral notebook on the top of your right hand without grabbing it.
3. While balancing the spiral on your hand, tuck it between your right arm and waist so that the spiral will now be behind you.
4. Flair your arm out away from you. Again, keep the spiral balanced on top of your hand.
5. Keep turning your arm so that the spiral will get back to the original spot.
6. If you have mastered this, try your other hand.

16) Pretzel 1

(https://slideplayer.com/slide/4700890/)

A táblára egy nagy perecet rajzolunk. Mindenki feláll, karjait előrenyújtja, mutatóujjai előre mutatnak. Mutatóujjunkat képzeletben a perec két alsó pontjára helyezzük, és onnan kiindulva rajzoljuk meg a formát. Ügyeljünk arra, hogy a két kéz egyszerre mozogjon, hogy egyszerre fejezzük be a perecet.

17) Pretzel 2

(http://brainbreaks.blogspot.com/search?q=pretzel)

A táblára egy nagy perecet rajzolunk. Mindenki feláll, karjait előrenyújtja, és elöl összekulcsolja kezeit. A képzeletbeli perec egyik alsó végétől kiindulva összekulcsolt kezeinkkel perec formát rajzolunk, majd visszafele is megrajzoljuk a perecet.

1. Stand up.
2. Put your hands clasped together in front of you to make a fist.
3. Imagine that your fist is at one of the end points of the pretzel. Now keeping your hands together, draw the outline of a pretzel. You will be stopping and reversing directions at each end point of the pretzel. Try to do this as fast as you can.

18) Snowball

(http://brainbreaks.blogspot.com/search?q=snowball)

A hógolyó játékot már többször kipróbáltuk bemelegítőjátékként is, de jó „agyfrissítőként” is.

Mindenki kap egy papírlapot, felír rá nevét és egy problémát, ami éppen foglalkoztatja, összegyűri, mintha egy hógolyót formázna, majd jön a „csata”. Két-három perces „hógolyózás” után, mindenki felkap egy hógolyót, elolvassa a problémát, majd ráírja, szerinte hogyan lehetne megoldani a problémát, majd „összetalálkoznak” és megbeszélik a megoldást.

Ez a feladat számos lehetőséget nyújt, felírhatják a gyerekek (név nélkül) pl. kedvenc együttesük / tárgyuk nevét / könyvük címét vagy, hogy mit szeretnének karácsonyra – ilyenkor a „csata” után azt kell kitalálni, kié volt a papír.

De mi már gyakoroltuk így a függő beszédet is. A „csata” után idézni kellett a papíron található mondatot: „David wrote that …”.

19) Hands and Toes

Párban állunk szemben egymással. A párok először a jobb kezükkel összetapsolnak és összeérintik bal cipőjük orrát, majd fordítva. Ezt ismételjük 1-2 percig.

20) Six Steps

Mindenki feláll, 6 lépést tesz hátra, 6 óriás lépést előre, 6 tyúklépést előre, 6 lépes oldalra, 6 lépést lábujjhegyen állva és 6 lépést térdet magasra emelve, mint a katonák.

Az utasítások: 6 steps backwards – 6 giant steps – 6 hen steps – 6 steps sideways – 6 tiptoe steps – 6 high-knee steps

21) Nose Names

(http://www.kylehammer.com/teaching-strategies/)

A diákok felállnak és orrukkal írják le nevüket a levegőben, majd ujjukkal, könyökükkel, cipőjük hegyével vagy térdükkel. A nevük helyett megadhatunk egy-egy közös szót is.

Write your name in the air using your nose / finger / elbow / too / knee …

22) Act Like

Mindenki feláll, és a tanári utasításnak megfelelő mozgást végez, pl. megázott kutya, pingvin, szélmalom stb.

Act like a wet dog / a penguin / a windmill …

23) Mirror your Partner

Páronként szembe állunk és utánozzuk partnerünk mozdulatait.

Find a partner and copy exactly what they do.

24) Rock – Paper – Scissors Train

Kő, papír, olló játék önmagában is jó agyfrissítő feladat lehet, de a vonatos változat különösen élvezetes!

Mindenki párban áll, és három menetet játszik. A vesztes a győztes mögé áll, kezét a vállára helyezi, így formálva vonatot. A győztes egy másik vonat vezetőjével mérkőzik meg, három menetet játszanak, majd az egész vesztes vonat csatlakozik a győzteshez. Általában 3-4 menet után már csak egy vonatunk, egy győztesünk marad.

A videón a játék egy változata látható: https://www.youtube.com/watch?v=sIZz21MovYQ

Rules:
rock – hand in a fist
paper – hand flat, palm down
scissors – extending the first two fingers and holding them apart.

rock crushes scissors
scissors cuts paper
paper covers rock

1. Students pair up and play three rounds of Rock Paper Scissors. Best of three wins!
2. Loser gets behind winner and puts hands on winner’s shoulders, forming a “train”.
3. Winner (front of train) now finds another train and plays three rounds of Rock Paper Scissors. Best of three wins!
4. Entire losing train joins the end of the winning train.
5. Repeat Steps 3-4 until there is one winner!

25) House – Rock – Tree

(https://martinabex.com/2018/05/01/best-brain-breaks/)

A diákok zenére körbe-körbejárnak a teremben. A tanár leállítja a zenét, és azt kiáltja: HÁZ – SZIKLA – FA. A diákok gyorsan hármas csoportokat alkotnak, és mindegyikük valamelyik pozíciót veszi fel: HÁZ – kezeivel háztetőt formál a feje felett, SZIKLA – leguggol, behúzza a fejét, mintha védeni a lehulló szikladaraboktól, FA – karjait Y alakban felfele tartva áll, mintha ágakat formálna. Újra indul a zene, a játék folytatódik.

1. Students move around the room, ideally to music.
2. Teacher [pauses music and] shouts out, “HOUSE ROCK TREE”
3. Students QUICKLY form groups of three and as fast as possible each one takes on a unique role: (1) HOUSE: Stand with arms over head in triangular shape so that it looks like a roof (2) ROCK: Squat, tuck head, and put arms over head as if protecting it from falling debris; to look as rock-like as possible! (3) TREE: Stand with arms raised in the “Y” shape (like from YMCA) to form branches stretching upward and outward to the sky!
4. [Restart music and] students move around again.
5. Repeat Steps 2-4 for 1-2 minutes!

26) High Fives

A diákok felállnak és 30 másodpercet kapnak, hogy mindenkinek adjanak egy ötöst (összeüssék nyitott tenyerüket). Futni tilos.

27) Silent Ball

A diákok néma csendben dobálják egymásnak a labdát. Visszadobni ugyanannak a diáknak, akitől kapjuk a labdát nem szabad. Ha valaki nem kapja el a labdát, megszólal vagy rosszul passzolja, kiesik. Az utolsó két bennmaradó játékos a győztes.

28) PLAY-DOH

(http://brainbreaks.blogspot.com/search?q=play-doh)

Ehhez a feladathoz gyurmához van szükség, a legjobb a 15 darabos party készlet.
A diákok párt alkotnak, a pár mindkét tagja kap egy kis tégely gyurmát, és 1 percük van, hogy egy állatot formázzanak (lehet gyümölcs, zöldség kategória is). Egy perc után ki kell találniuk, milyen állatot formázott társuk.