Learning for themselves: putting the learner in the driver’s seat – Anna Hasper webináriuma

Anna Hasper augusztusi webináriumát ajánljuk mindenki figyelmébe: Learning for themselves: putting the learner in the driver’s seat , melynek témája a tanulói autonómia elősegítése.

Érdemes megnézni az egyórás, logikusan felépített foglalkozást, mert Anna sok-sok gyakorlati tanáccsal, ötlettel mutatja be, mit tehetünk már a nyelvtanulás kezdetétől azért, hogy diákjaink önálló tanulókká váljanak.

Kedvcsinálóként a videóhoz kapcsolódó cikk összefoglalóját adjuk közre.

A tanulói autonómia kialakulása egy hosszan tartó, sok kis lépésből álló folyamat, melynek kezdetekor a tanuló még nagymértékben támaszkodik tanárára, és melynek végére már képes arra, hogy állandó külső ellenőrzés nélkül, önállóan tanuljon. A megfelelő körülmények megteremtésével elő kell segítenünk, hogy tanulóink megtanuljanak tanulni. Ehhez alapvetően fontos, hogy személyes felelősséget vállaljanak tanulásukért; döntéseket kell hozniuk arról, hogy mit, hogyan és hol tanulnak. Ezt mi, a tanárok azzal segíthetjük elő, ha döntési helyzeteket teremtünk, illetve mintát nyújtva, végig vezetjük tanulóinkat a döntési folyamaton.

A tanulói önállóság kialakulásához szükséges út a K.A.S.H. modellel írható le: K (knowledge) – tudás, A (attitude) – attitűd, hozzáállás, S (skills) – képességek, készségek és H (habits) – szokások.

K (knowledge) – tudás

Ha tanulóink tudják, mik a célok, merre haladnak, nagyobb felelősséget vállalnak. Ezért is fontos, hogy egyértelműen fogalmazzuk meg ezeket a célokat, és adjunk választási lehetőségeket diákjainknak abban, hogyan valósítják meg ezeket a célokat.

Néhány ötlet erre:

– WALT (We Are Learning To …) állítások

Az óra elején egyszerű, tanulóink számára is érthető módon adjuk meg vagy fogalmazzuk meg közösen, hova szeretnénk eljutni az óra végére?

– Választási lehetőségek

A kezdetektől adjunk választási lehetőségeket, pl. milyen sorrendben oldják meg a feladatokat vagy a hasonló nehézségű feladatok közül, melyiket végzik el – döntéseik elősegíthetik a felelősségérzet kialakulását.

– Elvégzett feladataim

Kérjük, hogy az elvégzett feladataikról vezessenek kis táblázatot, feljegyezve, melyik feladatot választották és miért. Ebben a táblázatban értékeljék is, hogy mennyire érzik sikeresnek a feladat megoldását. Így tudatosodik bennük, hogy tanulási folyamatukban nekik is szerepük van.

A (attitude) – attitűd, hozzáállás

Ki kell alakítanunk tanulóinkban a meggyőződést, hogy képesek elvégezni egy-egy feladatot, megtanulni újabb és újabb dolgokat. Érezniük kell, hogy tanáruk hisz bennük, támogatja őket, megbízhatnak benne. Bátorítanunk kell tanítványainkat, hogy próbálkozzanak új dolgokkal, és ne adják fel akkor sem, ha hibáznak. Ezt fejlődésközpontú gondolkodásmódnak nevezzük (Dweck, 2006).

Anna ötletei:

Think like a dolphin.

Ha úgy gondolkodunk, mint egy „delfin”, elősegítjük tanulásunkat, ha úgy, mint egy „cápa”, hátráltatjuk.

Bevezető feladat lehet, hogy megkérjük, hogy a 10 állítást ők csoportosítsák a „delfin”, illetve „cápa” gondolkodásmód kategóriába.

Four before me (4B4)

Azt is meg kell tanulniuk tanítványainknak, hogy nehézség esetén kihez, mihez forduljanak. Bátorítsuk őket arra, hogy mielőtt tanárukhoz fordulnának előbb ők próbálják megoldani problémájukat. Ezt segíti elő ez a kis emlékeztető:

S (skills) – képességek, készségek

Ahhoz, hogy tanulási képességeik kialakuljanak, tanítványainknak gyakorlatot kell szerezniük, meg kell ismerniük a lehetséges módszereket. Mutassunk be, közösen próbáljunk ki, értékeljünk különféle módszereket.

Anna egyik ötlete: Look-Say-Cover-Write and Check a szótanulás, helyesírás gyakorlására jó:

H (habit) – szokás

A megfelelő tanulási szokások kialakításával elősegíthetjük tanulóink önállóságát. Ahhoz, hogy felelősséget tudjanak vállalni saját tanulásukért, pontosan tudniuk kell, hogy mit kell elérniük, és képeseknek kell lenniük értékelni előrehaladásukat.

Az értékelésben segíthet, ha pontosan tudjuk, mit jelent, mit foglal magában a kitűzött cél, mikor jelenthetem ki, hogy ténylegesen elértem, amit akartam.

A WILF (What I’m Looking For …) szempontok, a cél lebontása segít az értékelésben.

Egy-egy óra végén is érdemes átgondolniuk tanítványainknak, hogy mennyire volt eredményes órai előrehaladásuk, ebben segít a 3Hs módszer (Head, Hand and Heart Reflection), melynek keretében a tanulás 3 aspektusát (kognitív, érzelmi és meta-kognitív) értékeljük:

Webináriuma végén Anna összefoglalásképpen felhívja a figyelmünket arra, hogy legyünk, rugalmasak, bátorítóak; különösen kezdőknél vagy gyerekeknél nyugodtan használjuk anyanyelvünket, amikor a tanulásmódszertani kérdésekről beszélünk; álljunk félre, hagyjunk tanítványainknak teret az önállóságra; és legyünk türelmesek: T.T.T – Things Take Time.

Zárásképp Maria Montessori gondolatait idézte, melyek alátámasztják a tanulói autonómia kialakításának fontosságát. Fel kell készítenünk tanítványainkat arra, hogy megálljanak önállóan a lábukon: